Tayahin : Isulat ang tamang sagot sa patlang. Piliin ito sa kahon na nasa ibaba. 1. Ang ay isang likhang -sining na may lapad o taas. 2. Ang ay likhang-sining na may hubog at maaring makatayo. 3. Sa paggawa ng 2-D o 3-D kailangan isaalang-alang ang ng Sining. 4. Ang likhang-Sing na 3-D ay maaring gawing sa loob ng tahanan. 5. Dapat nating bigyan ng ang mga gawaing Sining. pagpapahalaga 2-D 3-D element pandekorasyon 11

Posted on


Tayahin : Isulat ang tamang sagot sa patlang. Piliin ito sa kahon na nasa ibaba. 1. Ang ay isang likhang -sining na may lapad o taas. 2. Ang ay likhang-sining na may hubog at maaring makatayo. 3. Sa paggawa ng 2-D o 3-D kailangan isaalang-alang ang ng Sining. 4. Ang likhang-Sing na 3-D ay maaring gawing sa loob ng tahanan. 5. Dapat nating bigyan ng ang mga gawaing Sining. pagpapahalaga 2-D 3-D element pandekorasyon 11 ​

Explanation:

nasan po ung kahon di maintindihan


Leave a Reply

Your email address will not be published.