“Tingnan naman natin ang iyong malalim na pagkaun Panuto: Punan ang patlang ng tamang salita upang papel. Sa pagsasagawa ng maaaring gun ukol sa isyung pinagtat Taglay ng isang may-akda ang kaniyang magdagdag ng mangatwiran, Ang pagbibigay ng sa isang sulira kailangan nating matutuhan. Sapagkat itoy kailan”, hirap po patulong namn

Posted on


Tingnan naman natin ang iyong malalim na pagkaun Panuto: Punan ang patlang ng tamang salita upang papel. Sa pagsasagawa ng maaaring gun ukol sa isyung pinagtat Taglay ng isang may-akda ang kaniyang magdagdag ng mangatwiran, Ang pagbibigay ng sa isang sulira kailangan nating matutuhan. Sapagkat itoy kailan


hirap po patulong namn​

544d56cf4c3e11daa0885c047ebec3aa

Answer:

Okay

Step-by-step explanation:

I understand so easy


Leave a Reply

Your email address will not be published.