u”1. Ang pag-aalaga sa sariling kasuotan ay napakahalaga sa isang tao 2. Hindi masyadong mahalaga ang pangangalaga ng kasuotan 3. May ibat ibang kasuotan ayon sa gamit, okasyon, o pangangailangan 4. Kailangang ingatan ang mga damit pang-aral. S. Isang paraan ng pangangalaga sa kasuotan ay huwag umupo kung saan-saan lugar 6. Kailangang siguraduhing malinis ang lugar na uupuan. Hindi kailangang tabhan kaagad ang damit kung ito ay namantsahan. Ayos lang suotin ang damit na pang-aral kapag naglalaro. 3. Dapat maluwag at malambot ang damit pantulog upang maginhawa sa pakiramdam 10. Kapag natastas ang tahi ng damit, tahiin ito kaagad. 11. Kailangang may aparador o cabinet ang mga damit. 12. Dapat nakatupi ng maayos ang mga damit sa lagayan. 13. Kailangang nakasuot ng facemask tuwing lalabas ng bahay. 14. Ang pajama ay sinusuot tuwing ikaw ay magsisimba. 15. Ang facemask ay maaaring gawa sa tela,”

Posted on


1. Ang pag-aalaga sa sariling kasuotan ay napakahalaga sa isang tao 2. Hindi masyadong mahalaga ang pangangalaga ng kasuotan 3. May ibat ibang kasuotan ayon sa gamit, okasyon, o pangangailangan 4. Kailangang ingatan ang mga damit pang-aral. S. Isang paraan ng pangangalaga sa kasuotan ay huwag umupo kung saan-saan lugar 6. Kailangang siguraduhing malinis ang lugar na uupuan. Hindi kailangang tabhan kaagad ang damit kung ito ay namantsahan. Ayos lang suotin ang damit na pang-aral kapag naglalaro. 3. Dapat maluwag at malambot ang damit pantulog upang maginhawa sa pakiramdam 10. Kapag natastas ang tahi ng damit, tahiin ito kaagad. 11. Kailangang may aparador o cabinet ang mga damit. 12. Dapat nakatupi ng maayos ang mga damit sa lagayan. 13. Kailangang nakasuot ng facemask tuwing lalabas ng bahay. 14. Ang pajama ay sinusuot tuwing ikaw ay magsisimba. 15. Ang facemask ay maaaring gawa sa tela,​

Answer:

1. tama

2. mali

3. tama

4. tama

5. tama

6. tama

mali

mali

3. tama

10 tama

11. tama

12. tama

13. tama

14. mali

15. tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.