uns ng Ibalig veses sa loob ng isang araw. 4. Isa sa mga suliranin ngayon ang kahirapan ng modular class. Ano ang dapat gagawin ? A) wala munang klase na gagawin sa taong ito B) kopyahin ang mga sagot na nakasulat sa susi ng pagwawasto C) mga magulang ang sasagot habang naglalaro ang mga anak D) gawing payak ang mga gawain sa modyul na nababatay sa MELCs lo

Posted on


uns ng Ibalig veses sa loob ng isang araw. 4. Isa sa mga suliranin ngayon ang kahirapan ng modular class. Ano ang dapat gagawin ? A) wala munang klase na gagawin sa taong ito B) kopyahin ang mga sagot na nakasulat sa susi ng pagwawasto C) mga magulang ang sasagot habang naglalaro ang mga anak D) gawing payak ang mga gawain sa modyul na nababatay sa MELCs lo​

Answer:

D

Explanation:

Ito ang tamang sagot kesa sa tatlo


Leave a Reply

Your email address will not be published.